Over ons

Als Zuid Zoekt willen we een open community zijn met een missie voor de mensen in de wijk ‘De Zuidert’. We hebben een christelijke basis en willen er zijn voor iedereen. Zonder onderscheid willen we een luisterend oor bieden en betrokken zijn met de mensen in de wijk.

Het geloof willen we concreet vormgeven op de plek waar we wonen. We willen dan ook positief aanwezig zijn en een bijdrage leveren aan de opbouw van mensen en de wijk zelf. Dit kan op veel verschillende manieren; voor de één is dat een praatje maken met iemand of hulp bieden als dat nodig is. Voor een ander is dat een plek bieden voor levensvragen en zingeving.

Iedereen is welkom bij Zuid Zoekt, zowel als gast alsook als deelnemer. Gastvrij zijn, een open houding en gelijkwaardigheid vinden we daarbij belangrijk.

Om relaties onderling te versterken doen we verschillende activiteiten in de wijk. Dit doen we soms alleen, maar ook in samenwerking met anderen; bijvoorbeeld het buurthuis, het wijkplatform en de buurtwerker. Op deze manier willen we werken aan verbinding en mensen een plek geven in het netwerk van Zuid Zoekt.